Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2014

iwantlove
23:10
9512 2c34 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamartexxx martexxx

August 09 2014

12:52
9523 63ea 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaunni unni
iwantlove
00:32
9207 359e 500
Reposted fromJaredLeto JaredLeto
iwantlove
00:26
Reposted fromJaredLeto JaredLeto
00:18
8817 b806
Reposted fromtwice twice viaindisputabel indisputabel
00:18
8843 e390 500
Reposted fromtwice twice viaindisputabel indisputabel
iwantlove
00:16
4809 5d35 500
Reposted fromescapism escapism viaszarakoszula szarakoszula

April 27 2014

iwantlove
20:23
Reposted bySmerfMarudabrasileiramojanazawsze

March 29 2014

iwantlove
09:48
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaMarcysia Marcysia

March 25 2014

iwantlove
23:40
Reposted bythekympa thekympa

March 24 2014

11:17
3367 d930 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaraita raita
iwantlove
11:14
3953 a4d7
Reposted fromloverdose loverdose
iwantlove
11:14
9084 a15f
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice

October 14 2013

iwantlove
21:21
Jedna z większych życiowych przykrości : moment, w którym rezygnuje z ciebie ktoś, z kogo ty nie potrafisz.
Reposted bywikssmessydeletenovolveras
iwantlove
20:47
Przeszłość nie zniknie. Wspomnienia jej nie pozwolą. Ty sama jej nie pozwolisz. Tak naprawdę mimo tego cholernego bólu chcesz pamiętać o tym, co było. Nie broń się przed tym. Zranił Cię, ale mimo wszystko przeżyliście wspólnie wiele wspaniałych momentów. Chwil, które są tylko wasze. Uśmiechnij się do życia. Podziękuj za to, że chociaż przez chwile byłaś szczęśliwa i żyj dalej. Nie pytaj jak. Ja też tego nie wiem. Ale wiem, że kiedyś znowu będzie pięknie.
Reposted bywikssnovolveras

October 13 2013

iwantlove
20:43
Możesz spotkać ludzi lepszych ode mnie, dużo ładniejszych niż ja, ale jest jedna rzecz, którą chce Ci powiedzieć. Będę dla Ciebie zawsze, kiedy oni wszyscy Cię zostawią.
Reposted byaksamittxxxyluckyoneDekadencjafuble

October 05 2013

iwantlove
12:43
You're one fake BICH !!
— ...

October 02 2013

17:54
iwantlove
17:53
8203 8333
tak dla wyjaśnienia.
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viaavooid avooid
iwantlove
17:51
- Jakoś dziwnie wyglądasz. Chyba Cie coś bierze...
- No. Kurwica.
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatastewords tastewords
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl