Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2013

iwantlove
17:50
7490 f12e 500
Reposted fromShini Shini viaMrsDarkness MrsDarkness
iwantlove
17:50
7329 eaf5
Reposted fromShini Shini viaMrsDarkness MrsDarkness
iwantlove
17:50
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vialeksandra leksandra
iwantlove
17:49
A My? Cały czas się znamy, lecz to już nie to samo ..
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatastewords tastewords
iwantlove
17:49
8835 1fe3 500
Reposted fromdetox detox viaMrsDarkness MrsDarkness
iwantlove
17:49
Byłabyś zdziwiona do czego ludzie są zdolni, by nie zmierzyć się z tym co prawdziwe i bolesne wewnątrz ich.
— My mad fat diary (2013)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

September 14 2013

iwantlove
16:21
Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość
Reposted fromwhateveer whateveer viauhuhu uhuhu
iwantlove
16:18
Nieistotne czego pragniesz, życie i tak Ci tego nie da.
iwantlove
16:14
Serce miej otwarte dla wszystkich. Zaufaj niewielu.
— William Szekspir
Reposted frommagicworld magicworld viajethra jethra
iwantlove
16:13
- Czemu taka jesteś?
- Jaka?
- Udajesz twardą i szczęśliwą, a tak naprawdę nie dajesz sobie rady i płaczesz.
- Nauczyłam się, że bycie sobą to za mało.
Reposted fromnfading nfading viajethra jethra

September 13 2013

iwantlove
20:06
Pragnę podziękować mu i powiedzieć obyś nigdy nie kradł, nie kłamał i nie oszukiwał. Ale jeśli już musisz kraść, to kradnij wszystkie moje smutki. A jeśli musisz kłamać, to kłam że mnie nie kochasz. Jeśli musisz oszukiwać, to proszę byś oszukał śmierć, bo nie będę umiała przeżyć bez Ciebie nawet dnia.
— Oświadczyny po irlandzku
iwantlove
20:01
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— RALPH WALDO EMERSON, powieszę to sobie na ścianie
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viapimpmyheart pimpmyheart

September 03 2013

iwantlove
21:41
Może właśnie na tym polega odwaga - kiedy człowiek już o nic nie dba.
— Harlan Coben - Bez pożegnania
iwantlove
21:39
Zostało mi mnóstwo wspomnień, a przecież to nie była miłość.
Reposted fromtereseek tereseek viaenchantement enchantement
iwantlove
21:38
Powiedziałabym co czuję, ale takich rzeczy nie mówi się na głos.
— nikomu
iwantlove
21:38
Na tysiące godzin, kilka minut szczęścia.
Reposted fromenchantement enchantement
iwantlove
21:37
Kobieta, która nie prosi o wiele, zasługuje na wszystko.
— Prawda

August 31 2013

iwantlove
18:10
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek (Tango)
iwantlove
18:08

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viaenchantement enchantement

August 24 2013

iwantlove
19:36
Oczy mówią wiele, ale tylko nieliczni potrafią z nich czytać . 
Reposted byluckyonewislaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl